Image Map
BOCKNING, NIBBLING, KANTPRESSNING, EXCENTERPRESSNING
BORRNING, FASNING, GÄNGNING, TRUMLING
Vår omfattande maskinpark gör att vi kan erbjuda högklassig och kostnadseffektiv bockning, nibbling,
kantpressning, excenterpressning, borrning, fasning, gängning, trumling – om du så vill även montering.
Att vi arbetar i ett så stort spann av bearbetning gör också att vi har förståelse helhetsbilden – till exempel på vilket sätt en fasning eller gängning ska göra nytta för slutresultatet.
Det är en extra kvalitetsdimension som våra kunder ofta uppskattar oss för.